A7 wordt Art7

Iconische kunstwerken langs de A7

Impuls voor cultuur, toerisme en economie in Groningen!

 

In 2017 ontstond onder een groep Groningse cultuurdragers en kunstenaars het idee van een blijvende openluchtmanifestatie van beeldende kunst langs de A7 tussen de stad Groningen en de Duitse grens. Een lint van spraakmakende monumentale kunstwerken, dat de cultuurliefhebber naar de provincie Groningen trekt. Dit betekent een impuls voor het toerisme en de economie: kunst die bijdraagt aan de leefbaarheid, het vestigingsklimaat en de (her)waardering van het gebied.

 

Klik op de afbeelding voor vergroting

 

Kortom: A7 wordt Art7

Het platteland zal in ons land in de toekomst een grotere rol vervullen, betogen prominente wetenschappers en architecten, onder wie Rem Koolhaas en rijksbouwmeester Floris Alkemade. Nu steden dichtslibben, is er juist in de regio ruimte voor vernieuwing en creativiteit, zoals bijvoorbeeld al gebeurt rond de voedsel- en energietransitie.

 

Stichting Bevlogen Aarde (SBA) zal tussen nu en 2025 nationale en internationale kunstenaars opdracht verstrekken voor het ontwerpen en vervaardigen van een monumentaal kunstwerk, dat aansluit bij het gebied en de omgeving. Geslaagde kunst in de openbare ruimte creëert, op het snijvlak van kunst, design en innovatie, een identiteit, en het beeld raakt verbonden met die plek. SBA denkt voor Art7 niet alleen aan traditionele, fysieke werken, maar staat daarbij juist ook open voor nieuwe ontwikkelingen in de kunstwereld.

Rijden over de A7 wordt een belevenis!

In het lint van kunstwerken langs de A7 passen al bestaande kunstwerken, zoals o.a. De Gasmolecule uit 2009 van Marc Ruygrok en de twee ‘stadsmarkeringen’ net buiten Groningen: A Walk along the Border van Daniel Libeskind en The Tower of Cards, The Tower of Letters, The Joker’s Perch van John Hejduk.

 

De Gasmolecule  van Marc Ruygrok

A Walk along the Border  van Daniel Libeskind

The Tower of Cards, The Tower of Letters, The Joker’s Perch van John Hejduk

De nieuwe kunstwerken worden geplaatst in de buurt van afritten en/of bij de in ontwikkeling zijnde hubs (nota Verstedelijking en Mobiliteit, RWS), zodat zij ook van dichtbij zijn te ervaren. Bezoekers worden door middel van een app en informatie ter plekke aangemoedigd om op zoek te gaan naar meer bezienswaardigheden. Met deze bijzondere markeringen wordt de route over de A7 een belevenis! 
De kunstwerken van Art7 zullen cultuurtoeristen prikkelen om naar Groningen te komen om te genieten van het unieke erfgoed en de schoonheid van de provincie en te verblijven in erfgoedlogies, bijzondere hotels en gastvrije B&B’s en op campings.

En daarbij hoeft het niet te blijven. Het lint van kunstwerken verder doortrekken richting Amsterdam en Hamburg ligt in de lijn.

Art7 staat niet op zichzelf

Samen met de kunstwerken langs de Waddenkust, die onder de titel Sense of Place worden ontwikkeld, ontstaat een cultuurhistorisch netwerk van twee oost/west kunstlijnen van grote waarde! En de ervaring leert dat een cultureel attractieve inrichting van een gebied sterk bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Onderzoek (o.a. The Creative City, David Yencken) toont aan dat regio’s investeringen, bedrijven en werkgelegenheid aantrekken als ‘creativiteit’ onderdeel is van hun economische en strategische plannen. Creativiteit is de motor van de nieuwe economie.

Art7 past in de breed gevoelde behoefte om de provincie Groningen hernieuwd en positief in de belangstelling te brengen. Dit wordt ook tot uitdrukking gebracht in het initiatief van banken en bedrijven Groningen Perspectief 2025, dat het project Art7 krachtdadig steunt. Beoogd wordt Art7 en Groningen Perspectief 2025 in dat jaar gezamenlijk feestelijk op te leveren.

Met Art7 ontstaat een openluchttentoonstelling van ongekende omvang en kwaliteit, langs een snelweg die letterlijk en figuurlijk energie oplevert voor leefbaarheid, toerisme, arbeidsmarkt en bedrijvigheid, en zeker ook voor de ‘Groningse kracht en trots’. Art7 is een duurzame investering in de toekomst van Groningen!

 

Art7: statement voor Groningen, aanwinst voor Nederland!

 


Download Masterplan Art7 (versie augustus 2019) | Download Samenvatting Masterplan Art7 (versie augustus 2019)


Oktober 2018

Art7 De ontwikkelfase gaat van start!

Na een voorbereidende fase, waarin de inspanningen van Stichting Bevlogen Aarde (SBA) vooral gericht waren op een gedegen planopzet en het creëren van draagvlak voor het project, hebben we goed nieuws! De subsidieaanvragen voor Art7 zijn zodanig gehonoreerd, dat de ontwikkelfase van start kan gaan. Alle aangeschreven fondsen hebben het gevraagde bedrag toegezegd. Daarmee is het streefbedrag gehaald: We hebben een ‘Go’!

In deze ontwikkelfase wordt het Masterplan Art7 concreet uitgewerkt en zullen de eerste stappen richting de uitvoering worden gezet. De streefdatum voor de oplevering van het Masterplan Art7 is 1 januari 2020. Wanneer ook dit Masterplan een ‘Go’ haalt, kan vervolgens de uitvoeringsfase van Art7 van start gaan. De oplevering van Art7 willen we dan in 2025 rond hebben.
De subsidiegevers van de ontwikkelfase, maar ook enkele andere fondsen, hebben al aangegeven dat te zijner tijd voor de uitvoering van het project een aanvraag kan worden ingediend en kansrijk is.

 


Maart 2018

Groningen toen, nu en in de toekomst

Stichting Bevlogen Aarde (SBA) wil het cultureel erfgoed en de schoonheid van Groningen laten zien en de economie, de cultuur en het toerisme versterken. Als ‘tegengas’ tegen de beeldvorming rondom aardbevingen en krimp, biedt Art7 een andere kijk op Groningen: een schitterend gebied met een rijke historie en unieke kwaliteiten, kansen en mogelijkheden, grenzend aan het wereld erfgoed de Wadden.

De eerste manifestatie van SBA was Rondom Waalkens (juni – sept. 2017). Het volgende is het omvangrijke project Art7.

Een duurzame openluchttentoonstelling van iconische kunstwerken langs de A7 sluit aan bij de culturele historie: in 1963 schiep een groep kunstenaars rond boer en kunstpromotor Albert Waalkens de expositie Beelden in Finsterwolde, met tien beelden langs de openbare weg. In 1967 gevolgd door Beeld en Route, met tweehonderd kunstwerken tussen Groningen en Finsterwolde en in 1990 door de ‘stadsmarkeringen’ van Groningen.

Om cultuur en regio op een bijzondere wijze onder de aandacht te brengen wil SBA aansluiten bij en voortbouwen op het idee van Frank Mohr en Daniel Libeskind door op onderling gepaste afstand een lint van iconische monumentale beelden langs de A7 tussen de stad Groningen en de Duitse grens te realiseren. Samen met de reeds aanwezige beelden zal Art7 een uniek beeldenlint vormen. De route langs de A7 wordt een belevenis op zich, een statement voor het gebied met zodanig iconische markeringen, dat het nationale en internationale bezoekers zal trekken, die ook de cultuur en de unieke schoonheid van de omgeving van de A7 zullen beleven.

 

 

Comité van Aanbeveling en Advies

 

Andreas Blühm, directeur Groninger Museum
Jouke van Dijk, hoogleraar RUG, directeur Waddenacademie
Xandra Groenewold, stafmedewerker NDC Mediagroep
Ina Hateboer, bedrijvenfunctionaris gemeenten Veendam en Pekela
Annemarie Heite, boegbeeld Groninger aardbevingsproblematiek
Marcel Hensema, acteur
Rikus Jager, Burgemeester van de gemeente Westerveld, Oud Lid Tweede Kamer, Voorzitter NTFU
Roel de Jong, directeur en senior adviseur abtWassenaar
Cas König, directeur Groningen Seaports
Haskia Kramer, reisbureauhouder, initiator Verbeeldingsbus Grone
Seerp Leistra, partner Boer & Croon
Joop Mulder, initiatiefnemer van Sense of Place en Oerol
Eelkje Oldenburger, 3DRAFT enginieurs
Geert Sanders, inwoner Noordpolderzijl, emeritus hoogleraar RUG
Harry Scholte, directievoorzitter Rabobank Groninger Land
Riek Siertsema, directeur Groningen Perspectief 2025
Franck Smit, voorzitter Stichting Beringer Hazewinkel
Lambert Zwiers, bestuurder/toezichthouder, oud-directeur van VNO NCW MKB Noord
Elze Klinkhammer, directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat

 

Adviseurs

 

Denise Kasová, directeur Economic Board Northern Netherlands
Annie Krist, CEO GasTerra

 

Werkgroep Communicatie

 

Sanne de Gooyer, Attent Marketing
Tinka Kazemier, tinka4design
Rianne Schuurman, communicatie
Elze van der Steen, hoofd educatie FOAM

 

Werkgroep Locaties & Bouwtechnisch

 

Cock Peterse, bouwkundige
Joop Slim, systems designer, media hardware

 

 


 

De ontwikkelfase van Art7 is financieel mogelijk gemaakt door

 

 

 

 

 

Sponsors

 

 

 

 

 


 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief.
Facebook