A7 wordt Art7

Iconische kunstwerken langs de A7

Impuls voor cultuur, toerisme en economie in Groningen!

 

In 2017 ontstond onder een groep Groningse cultuurdragers en kunstenaars het idee van een blijvende openluchtmanifestatie van beeldende kunst langs de A7 tussen de provinciegrens met Friesland en de Duitse grens. Een lint van spraakmakende monumentale kunstwerken, dat de cultuurliefhebber naar de provincie Groningen trekt. Dit betekent een impuls voor het toerisme en de economie: kunst die bijdraagt aan de leefbaarheid, het vestigingsklimaat en de (her)waardering van het gebied.

 

Klik op de afbeelding voor vergroting

 

Volgens prominente wetenschappers en architecten, onder wie Rem Koolhaas en rijksbouwmeester Floris van Alkemade, gaat het Nederlandse platteland – en daarmee zeker ook de provincie Groningen – in de toekomst een grotere rol vervullen. Nu steden dichtslibben biedt de regio ruimte voor vernieuwing en creativiteit, zoals tegenwoordig al kan worden waargenomen bij de voedsel– en energietransitie.

 

A7 wordt Art7

 

Onder de noemer Art7 wil Stichting Bevlogen Aarde (SBA) tussen nu en 2025 een tiental nationale en internationale kunstenaars opdracht geven tot het ontwerpen en vervaardigen van een monumentaal kunstwerk dat aansluit bij het gebied en de omgeving. Op het snijvlak van kunst, design en innovatie creëert geslaagde kunst in de openbare ruimte een identiteit. Het beeld raakt verbonden met zijn plek. SBA denkt voor Art7 niet alleen aan traditionele fysieke werken, maar staat ook open voor nieuwe ontwikkelingen in de kunstwereld.

Rijden over de A7 wordt een belevenis!

De kunstwerken van Art7 zullen cultuurtoeristen prikkelen om naar Groningen te komen. De nieuwe kunstwerken worden geplaatst in de buurt van afritten, zodat zij ook van dichtbij zijn te bewonderen. Middels een Art7-app en achtergrondinformatie worden mensen aangemoedigd het Groningse land te bezoeken. Zij zullen genieten van het unieke erfgoed en de schoonheid van de provincie Groningen en gebruikmaken van Groningse horecavoorzieningen en campings.

Art7 staat niet op zichzelf

Samen met de kunstwerken langs de Waddenkust, die worden ontwikkeld onder de naam Sense of Place, ontstaat een waardevol cultureel netwerk. De ervaring leert dat een cultureel attractieve inrichting van een gebied sterk bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Art7 past in de breed gevoelde behoefte om de provincie Groningen hernieuwd en positief in de belangstelling te brengen. Dit wordt ook tot uitdrukking gebracht door Groningen Perspectief 2025, een initiatief van banken en bedrijven dat het project Art7 krachtdadig steunt.
Beoogd wordt Art7 en Groningen Perspectief 2025 in het jaar 2025 gezamenlijk feestelijk op te leveren.

 

Art7: een statement voor Groningen, een aanwinst voor Nederland!

 


Download Masterplan Art7 (versie juni 2019) | Download Samenvatting Masterplan Art7 (versie juni 2019)


Oktober 2018

Art7 De ontwikkelfase gaat van start!

Na een voorbereidende fase, waarin de inspanningen van Stichting Bevlogen Aarde (SBA) vooral gericht waren op een gedegen planopzet en het creëren van draagvlak voor het project, hebben we goed nieuws! De subsidieaanvragen voor Art7 zijn zodanig gehonoreerd, dat de ontwikkelfase van start kan gaan. Alle aangeschreven fondsen hebben het gevraagde bedrag toegezegd. Daarmee is het streefbedrag gehaald: We hebben een ‘Go’!

In deze ontwikkelfase wordt het Masterplan Art7 concreet uitgewerkt en zullen de eerste stappen richting de uitvoering worden gezet. De streefdatum voor de oplevering van het Masterplan Art7 is 1 januari 2020. Wanneer ook dit Masterplan een ‘Go’ haalt, kan vervolgens de uitvoeringsfase van Art7 van start gaan. De oplevering van Art7 willen we dan in 2025 rond hebben.
De subsidiegevers van de ontwikkelfase, maar ook enkele andere fondsen, hebben al aangegeven dat te zijner tijd voor de uitvoering van het project een aanvraag kan worden ingediend en kansrijk is.

 


Maart 2018

Groningen toen, nu en in de toekomst

Stichting Bevlogen Aarde (SBA) wil het cultureel erfgoed en de schoonheid van Groningen laten zien en de economie, de cultuur en het toerisme versterken. Als ‘tegengas’ tegen de beeldvorming rondom aardbevingen en krimp, biedt Art7 een andere kijk op Groningen: een schitterend gebied met een rijke historie en unieke kwaliteiten, kansen en mogelijkheden, grenzend aan het wereld erfgoed de Wadden.

De eerste manifestatie van SBA was Rondom Waalkens (juni – sept. 2017). Het volgende is het omvangrijke project Art7.

Een duurzame openluchttentoonstelling van iconische kunstwerken langs de A7 sluit aan bij Groningens culturele historie. In 1963 organiseerde een groep kunstenaars rond boer en kunstpromotor Albert Waalkens Beelden in Finsterwolde: een expositie van tien beelden langs de openbare weg. In 1967 volgde Beeld en route, met tweehonderd kunstwerken tussen Groningen en Finsterwolde. 

De gemeente Groningen gaf met de ‘stadsmarkeringen’ ter gelegenheid van haar 950-jarig bestaan in 1990 een nieuw spraakmakend voorbeeld van Kunst langs de openbare weg.

Om cultuur en regio op een bijzondere wijze onder de aandacht te brengen wil SBA aansluiten bij en voortbouwen op het idee van Frank Mohr en Daniel Libeskind door op onderling gepaste afstand een lint van iconische monumentale beelden langs de A7 tussen de grens met Friesland en Duitsland te realiseren. 

Samen met de reeds aanwezige beelden zal Art7 een uniek beeldenlint vormen. De route langs de A7 wordt een belevenis op zich, een statement voor het gebied met zodanig iconische markeringen, dat het nationale en internationale bezoekers zal trekken, die ook de cultuur en de unieke schoonheid van de omgeving van de A7 zullen beleven.

De Gasmolecule  van Marc Ruygrok

De Slochtorens van Herbert Nouwens

De laatste Strohalm van Maria Koijk

The Tower of Cards, The Tower of Letters, The Joker’s Perch van John Hejduk

A Walk along the Border  van Daniel Libeskind

De Wilgenborg van Merijn Vrij

 

 

Comité van Aanbeveling en Advies

 

Andreas Blühm, directeur Groninger Museum
Jouke van Dijk, hoogleraar RUG, directeur Waddenacademie
Xandra Groenewold, stafmedewerker NDC Mediagroep
Ina Hateboer, bedrijvenfunctionaris gemeenten Veendam en Pekela
Annemarie Heite, boegbeeld Groninger aardbevingsproblematiek
Marcel Hensema, acteur
Rikus Jager, Burgemeester van de gemeente Westerveld, Oud Lid Tweede Kamer, Voorzitter NTFU
Roel de Jong, directeur en senior adviseur abtWassenaar
Cas König, directeur Groningen Seaports
Haskia Kramer, reisbureauhouder, initiator Verbeeldingsbus Grone
Seerp Leistra, partner Boer & Croon
Joop Mulder, initiatiefnemer van Sense of Place en Oerol
Eelkje Oldenburger, 3DRAFT enginieurs
Geert Sanders, inwoner Noordpolderzijl, emeritus hoogleraar RUG
Harry Scholte, directievoorzitter Rabobank Groninger Land
Riek Siertsema, directeur Groningen Perspectief 2025
Franck Smit, voorzitter Stichting Beringer Hazewinkel
Lambert Zwiers, bestuurder/toezichthouder, oud-directeur van VNO NCW MKB Noord

 

Adviseurs

 

Denise Kasová, directeur Noord Nederlands Economic Board
Annie Krist, ceo GasTerra
Cock Peterse, bouwkundige
Rianne Schuurman, communicatie
Elze van der Steen, hoofd educatie FOAM
Joop Slim, systems designer, media
Tinka Kazemier, communicatie

 

 


 

De ontwikkelfase van Art7 is financieel mogelijk gemaakt door

 

 

 

 

 

Sponsors